none
זיהוי ג'וב של רפליקציה RRS feed

 • שאלה

 • אנחנו מגדירים מערכת מבוססת רפליקציה.

  הרפליקציה מוגדרת שתרוץ פעם ביום. אולם נדרש גם שיהיה אפשר להפעיל אותה בצורה יזומה בשעת הצורך.

  לשם כך עלי לזהות ע"פ שם ה PUBLISHER, או בכל דרך אחרת, את הג'וב שמריץ את ההפצה.

  כיצד ניתן לאתר את שם הג'וב?

   

  מדובר ב SQL2005. ה PUBLISHER וה DISTRIBUTOR נמצאים על מחשבים שונים.

  בתודה

  אריה

  יום ראשון 10 אוקטובר 2010 16:08

כל התגובות

 • אח, הרמת לי להנחתה.

  יש דרך לברר דרך טבלאות מערכת וכו'.

  אבל יש גם פרוצדורה לא מתועדת להרצת ה-Dist agent:

  sp_startpushsubscription_agent

  (וכנ"ל sp_stoppushsubscription_agent).

  זה ממש שימושי, היא מקבלת שם publication, שם מכונה ושם DB (בסדר הזה) ומריצה את ה-agent המתאים. חוסך לך את ההתעסקות מסביב.

  לדוגמה:

  exec sp_startpushsubscription_agent 'P2P_Demo', 'Glacier\SQLR2', 'AdventureWorks'

   

   

   

  יום ראשון 10 אוקטובר 2010 21:56
  מנחה דיון