none
רשימת כתובות גלובלית RRS feed

 • שאלה

 • הפנו את תשומת ליבי שיש אנשים שעזבו את החברה אבל עדיין הם "נראים " כקימיים  מחקתי את החשבון כולל הדאר אבל עדיין הם נראים

  ישנו קובץ NK2 האים זה קשור??

  האים יש דרך על השרת למחוק אותם?

  הם לא מופיעים גם על השרת הדומיין וגם לא על שרת הדאר וגם שאני נכנסל system manager

  לא רואה בGLOBAL ADDRESS BOOK אף משתמש גם לא כאלה שישנם??

  יום ראשון 18 נובמבר 2012 14:43

תשובות

 • שלום רב,

  אתה יכול לערוך את קבצי NK2 או לבקש מהמשתמשים למחוק את הכתובות המיותרות ע"י לחיצה ע"י X.

  לא הייתי מציע לבצע שינוי מערכתי עבר זה.

  http://www.nirsoft.net/utils/outlook_nk2_edit.html

  בהצלחה


  Best Regards, Yuval Sinay, Y.S.Net CTO http://www.ysnet.co.il , Blog: http://blogs.microsoft.co.il/blogs/yuval14

  • סומן כתשובה על-ידי yuval_cohen יום שני 19 נובמבר 2012 08:34
  יום ראשון 18 נובמבר 2012 18:31

כל התגובות

 • שלום רב,

  אתה יכול לערוך את קבצי NK2 או לבקש מהמשתמשים למחוק את הכתובות המיותרות ע"י לחיצה ע"י X.

  לא הייתי מציע לבצע שינוי מערכתי עבר זה.

  http://www.nirsoft.net/utils/outlook_nk2_edit.html

  בהצלחה


  Best Regards, Yuval Sinay, Y.S.Net CTO http://www.ysnet.co.il , Blog: http://blogs.microsoft.co.il/blogs/yuval14

  • סומן כתשובה על-ידי yuval_cohen יום שני 19 נובמבר 2012 08:34
  יום ראשון 18 נובמבר 2012 18:31
 • אפשר למחוק את הקבצים הללו

  הבנתי שקבצי הNK2 הם מעיין CASHE או הסטוריה של כתובות ששלחתי אי פעם לנמען כלשהוא

  הNK2 נמצא על השרת או בתחנות?

  אם אני שולח מייל אזי אני לוחץ אל נפתחת רשימה ושם יש משתמשים רשימת כתובות גלובאלית ,במשתמשים כמובן הם לא נמצאים, אבל ברשימה הגלובאלית הם כן

  יום שני 19 נובמבר 2012 07:04
 • זה עובד בדקתי עם משתמש אחד מחקנו ידנית וזה יופי

  גם ניסיתי על משתמש שלא מחקתי הסרתי. קיים אזי הוא נמחק מהקש אבל לא מרשימה כלומר ברגע שאמחוק אותו מהרשימה אזיותר לא יראו אותו

  יום שני 19 נובמבר 2012 08:36