locked
התקנת office 3013 RRS feed

  • שאלה

  • עקב תקלה ב WIN 8 הייתי נאלץ לשחזר את מערכת ההפעלה. כתוצאה מכך נמחקה התקנת OFFICE 2013' אותם רכשתי בהסכם משרד החינוך. בעת שהתקנתי פעם נוספת מוצרים אלו בחבילה שנקראת OFFICE PRO PLUS 2013 #@BITX^$ HEB DISKIT MVL הסתבר לי כי תוקף ההרשאה פג ואפילו רכישה של הארכת התוקף ל 60 יום, לא תבטל את התפוגה.

    אנא עיזרו לי בהוראת דרך ההתקנה הראויה. בעת הקניה לא נמסרה לי כל אינפורמציה על תוקף נקוב לרשיון ולכן אין אני רוצה לרכוש הרשיון פעם נוספת.

    תודה רבה,

    משה מעין (בשם צביה מעין)

    יום חמישי 17 ספטמבר 2015 19:54