locked
העברת קובץ דוא"ל בסיומת ost לתוך דוא"ל עם סיומת pst RRS feed

  • שאלה

  • יש לי מחשב "מתוקל" שנותק מרשת ובתוך הדיסק בספרית ה-outlook  2007 יש קובץ עם סיומת ost . ברצוני להכניס את הנתונים שבו לתוך מחשב אחר לתוך ה- outlook 2007 עם סיומת קובץ pst . כיצד ניתן לעשות את העברה? לא ניתן לחבר את המחשב הישן ניותר לרשת.
    יום ראשון 06 ינואר 2013 10:36