locked
מילים נדבקות זו לזו במעבר מ- 2007 Word ל- Word 2013 RRS feed

 • שאלה

 • מישהו נתקל בבעיה זו?

  יש דרך להפריד אוטומטית בין המילים שנדבקו?

  מדובר במסמך בין מאות עמודים שלא ניתן לעבור על כולם ידנית להוסיף רווחים.

  תודה,

  ניר

  יום שני 10 פברואר 2014 09:01