none
הודעה כי מפתח המוצר אינו חוקי RRS feed

  • שאלה

  • שלום.

    רכשתי VISIO דרך מבצע לעובדי משרד החינוך ("חותם עובדי הוראה"). אני מקבל הודעה שמפתח המוצר אינו תקין. את אותו המוצר התקנתי כבר במחשב הקודם שלי, שכבר שבק חיים. גם בו התקנתי את זה יותר מפעם אחת (בעקבות פרמוט המחשב), ולא עשה בעיה בהתקנה חוזרת. האם יש מה לעשות? לכאורה אין סיבה שאשלם שוב, אם מדובר בקונה אחד, שמשתמש בזה במחשב אחד...

    שבת 13 מאי 2017 21:57