locked
שאלה מורכבת באקסל RRS feed

 • שאלה

 • סיפור המקרה: המספר עם הכוכביות בתא U10 מסמל את סדר הפעולות לייצור מוצר מסוים

  כל ספרה מסמלת מחלקה מסוימת במפעל

  המיקום של הספרות מסמל את סדר הפעולות (משמאל לימין)

  הכוכבית בין שתי ספרות אומרת שניתן לבצע את העבודות במקביל ולכן הם יקבלו את אותו מס' בסדר הפעולות.

  אני מנסה ליצור פונקציה שתקבל את המספר בתא 10U ותחזיר לי את מס' הפעולה בסדר העבודה למחלקה מסויימת (בדוג' שמצורפת אני מחפש את מס' הפעולה של מחלקה 3)

  לדוג' בתא 10U מחלקות 1,2,4 יבצעו את הפעולה הראשונה (במקביל אחת לשניה), מחלקה 3 תבצע את פעולה מס' 2  במקביל למחלקה 5  , ומחלקה 6 תבצע את פעולה מס' 3

   

  צירפתי כמה פונק' שאיתם אני חושב שכדאי לעבוד אבל אם יש דרך אחרת גם טוב.

   

  u

  v

   

   

   

  10

  1*2*43*56

   

  11

  LEN(u10)

  אורך המערך

  12

  LEN(U10)-LEN(SUBSTITUTE(U10,"*",""))

  מס' פעמים שכוכבית חוזרת

  13

  LEN(MID(U10,1,FIND("3",U10,1)))-1

  מס התווים משמאל למספר 3 (לא כולל המס') ע"מ לחפש כמות כוכביות

  14

  LEN(LEFT(U10,FIND("3",U10,1)))-1

  אורך המערך עד הספרה 3 לא כולל הספרה 3

  15

  LEN(MID(U10,1,FIND("3",U10,1)))-2*(LEN(U10)-LEN(SUBSTITUTE(U10,"*","")))

  מיקום המס' המבוקש פחות (2 כפול הכוכביות שמשמאלו)

  16

  LEN(LEFT(U10,FIND("3",U10,1)))-(LEN(U10)-LEN(SUBSTITUTE(U10,"*","")))

  אורך המערך עד הספרה 3 ללא כוכביות של כל המערך

   

  אם למישהו יש רעיון איך לפתור את הבעיה זה יעזור לי מאוד.

  תודה רבה.


  יום שלישי 09 ספטמבר 2014 08:19