locked
EXCEL DATA CONNECTION RRS feed

  • שאלה

  • בניתי אפליקציית אקסל VBA המושכת נתונים מאתר הבורסה שעבדה מצוין. פתאום נחסמתי וקבלתי הודעת WINDOWS SECURITY המבקשת שם משתמש וסיסמא. בבדיקה עם אתר הבורסה החסימה לא משם. מי מכיר ויכול לעזור?
    יום ראשון 27 אפריל 2014 14:25