none
windows 10 RRS feed

  • דיון כללי

  • קניתי מחשב חדש ואני מבקשת לקנות מ"חותם " של עובדי הוראה את WINDOWS 10  .שאלות : האם הגירסה בחותם היא PRO ?  האם ניתן להתקין אותה על מחשב חדש ? אם לא ? האם אוכל להתקין קודם לה את הדיסק WINDOWS 7   32 BIT  שקניתי לפני שנה גם כן מ "חותם " ורק אח"כ להתקין את WIN 10?

    יפה.

    תודה על תגובה מהירה.

                
    יום חמישי 30 מרץ 2017 15:28

כל התגובות