locked
היכן מופיע הקוד בין 25 תווים להתקנת office 2010 RRS feed

  • שאלה

  • שלום רב,

    זה עתה קיבלתי את התוכנה, אני מנסה להתקין אותה אך איני מוצא על גבי האריזה את הקוד הדרוש בן ה-25 תווים. היכן הוא נמצא?

    תודה ולהתראות

    יום שלישי 13 אוגוסט 2013 16:41