locked
בעיה בהחלקת פרוייקט RRS feed

 • שאלה

 • לאנשי הפורום שלום.
   
  אני עובד עם project professional 2010.
  הבעיה היא כזו:
  1. אני מייצר תכנית עבודה ב 01/01/2017 - משימות, משאבים, עדיפויות וכו'. כל המשימות מוגדרות as soon as possible ותזמון אוטומטי.
  2. אני מחליק את כל הפרוייקט.
  3. ב 01/02/2017
  3.1. אני מעדכן באחוזים מה בוצע ומה לא בוצע.
  3.2. מזיז את כל המשימות שלא בוצעו כך שיתחילו מחר ( 02/02/2017) ומבצע החלקה.
  4. נניח שעד כאן הכל טוב.
  5. ב 01/03/2017
  5.1. אני מעדכן באחודים מה בוצע ומה לא בוצע.
  5.2. מזיז את כל המשימות שלא בוצעו כך שיתחילו מחר (02/03/2017) ומבצע החלקה.
   
  הבעיות:
  א. אם יש לי משאב שלמשל אין לו משימה בשבוע האחרון של  פברואר חלק מהמשימות ייכנסו לשבוע הזה למרות שלפני ההחלקה ביקשתי שכל מה שלא בוצע יתחיל מחר (02/03/2017) - סעיף 5.2.
  ב. המשימות מסעיף א' הן משימות שרשום להן התחלה לא לפני 02/02/2017. אני לא רשמתי את זה זה כנראה נרשם אוטומטית כאשר עשיתי את סעיף 3.2.
   
  השאלות :
  a. איך אני גורם למשימות לא להיכנס לשבוע האחרון של פברואר.
  b. איך אני גורם לזה שלא יירשם "התחלה לא לפני 02/02/2017".
   
  תודה מראש לעונים.
  מושיק
  יום ראשון 22 ינואר 2017 09:02