locked
חומת אש בוינדוס XP

  שאלה

 • יש לי וינדוס XP בעברית.

  לאחרונה שמתי לב שהודעות אזהרה שמופיעות לי לעתים רחוקות בשורת משימות כשאני לא מפעיל את חומת אש או עידכוני וינדוס נעלמו ולא מופיעות.

  עכשיו אני לא יודע מתי המערכת בסדר ומתי לא, מתי חומת אש מופעלת ומתי לא כי לא קופץ חלון (בועה) אזהרה. 

  מה אפשר לעשות?

  יום שישי 16 דצמבר 2011 09:30

תשובות

 • יש לי וינדוס XP בעברית.

  לאחרונה שמתי לב שהודעות אזהרה שמופיעות לי לעתים רחוקות בשורת משימות כשאני לא מפעיל את חומת אש או עידכוני וינדוס נעלמו ולא מופיעות.

  עכשיו אני לא יודע מתי המערכת בסדר ומתי לא, מתי חומת אש מופעלת ומתי לא כי לא קופץ חלון (בועה) אזהרה. 

  מה אפשר לעשות?


  להתרענן איך ואיך...

  מרכז האבטחה


  יאנג'י

  • סומן כתשובה על-ידי דנינו יום שישי 16 דצמבר 2011 11:29
  יום שישי 16 דצמבר 2011 10:59
  מנחה דיון

כל התגובות

 • יש לי וינדוס XP בעברית.

  לאחרונה שמתי לב שהודעות אזהרה שמופיעות לי לעתים רחוקות בשורת משימות כשאני לא מפעיל את חומת אש או עידכוני וינדוס נעלמו ולא מופיעות.

  עכשיו אני לא יודע מתי המערכת בסדר ומתי לא, מתי חומת אש מופעלת ומתי לא כי לא קופץ חלון (בועה) אזהרה. 

  מה אפשר לעשות?


  להתרענן איך ואיך...

  מרכז האבטחה


  יאנג'י

  • סומן כתשובה על-ידי דנינו יום שישי 16 דצמבר 2011 11:29
  יום שישי 16 דצמבר 2011 10:59
  מנחה דיון
 • נכנסתי למרכז אבטחה וראיתי שסימוני התראות אבטחה לא היו מסומנים לגבי חומת אש אנטי וירוס ועידכוני וינדוס.

  שסימנתי הכל וי התראות חזרו כמו שהיה.

  תודה רבה!

  יום שישי 16 דצמבר 2011 11:32