locked
בעיה RRS feed

 • שאלה

 • בטעות נעלתי את הגישה לכונן D.   עזרה דחוף בבקשה  . איך אני פותח אותו שוב ???
  יום שישי 03 נובמבר 2017 00:42

תשובות

 • מה הכוונה ננעלה הגישה לכונן?

  האם מדובר בכונן שמוגן באמצעות BitLocker encyption?
  האם מדובר ב "access denied" שמתקבל בעת ניסיון גישה לספריה מסוימת ב D?

  אם זה בסה"כ acess denied אז ניתן לקחת ownership על הספרייה דרך :

  right click folder >  properties > Security tab > Advanced > Change Owner

  * ניתן לשנות ownership גם באמצעות הפקודה takeown:
  takeown /f <foldername> /r /d y

  השימוש ב r מאפשר לקחת הרשאות גם על תתי התיקיות והקבצים.
  השימוש ב d ו y מאפשר לקבוע את התשובה האוטומטית "yes" לכל prompt שעלול לקפוץ.

  https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753024(v=ws.11).aspx

  אני מציע רק לבדוק את הפעולה על תיקיית test עם מעט קבצים כדי לוודא שהכול עובד כראוי ואין הפתעות.

  בהצלחה,

  אמיר

  • הוצע כתשובה על-ידי pituachMVP יום רביעי 08 נובמבר 2017 16:52
  • סומן כתשובה על-ידי administrative_account_ra שבת 14 דצמבר 2019 14:52
  יום ראשון 05 נובמבר 2017 15:08
 • רק תוספת קטנה לדברים של אמיר...

  * אל תשכח שאת כל מה שנאמר לך לבצע אתה צריך לבצע כ Administrator

  ** אם הבעיה היא ששכחת את הססמה של האדמין ולכן הדיסק חסום אז כבר מדובר במקרה שונה וצריך לאפס את ססמת האדמין

  בכל מקרה חסר מידע כדי להבין מה קורה, כמו שאמיר כתב


  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]    [Linkedin]

  יום ראשון 05 נובמבר 2017 15:50

כל התגובות

 • מה הכוונה ננעלה הגישה לכונן?

  האם מדובר בכונן שמוגן באמצעות BitLocker encyption?
  האם מדובר ב "access denied" שמתקבל בעת ניסיון גישה לספריה מסוימת ב D?

  אם זה בסה"כ acess denied אז ניתן לקחת ownership על הספרייה דרך :

  right click folder >  properties > Security tab > Advanced > Change Owner

  * ניתן לשנות ownership גם באמצעות הפקודה takeown:
  takeown /f <foldername> /r /d y

  השימוש ב r מאפשר לקחת הרשאות גם על תתי התיקיות והקבצים.
  השימוש ב d ו y מאפשר לקבוע את התשובה האוטומטית "yes" לכל prompt שעלול לקפוץ.

  https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753024(v=ws.11).aspx

  אני מציע רק לבדוק את הפעולה על תיקיית test עם מעט קבצים כדי לוודא שהכול עובד כראוי ואין הפתעות.

  בהצלחה,

  אמיר

  • הוצע כתשובה על-ידי pituachMVP יום רביעי 08 נובמבר 2017 16:52
  • סומן כתשובה על-ידי administrative_account_ra שבת 14 דצמבר 2019 14:52
  יום ראשון 05 נובמבר 2017 15:08
 • רק תוספת קטנה לדברים של אמיר...

  * אל תשכח שאת כל מה שנאמר לך לבצע אתה צריך לבצע כ Administrator

  ** אם הבעיה היא ששכחת את הססמה של האדמין ולכן הדיסק חסום אז כבר מדובר במקרה שונה וצריך לאפס את ססמת האדמין

  בכל מקרה חסר מידע כדי להבין מה קורה, כמו שאמיר כתב


  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]    [Linkedin]

  יום ראשון 05 נובמבר 2017 15:50