none
exchange 2010 RRS feed

  • שאלה

  • אחד המשתמשים ביקש  להוסיף אות לשם המשפחה שלו הוספתי ב-ACTIVE DERCTORY -  SERVER 2008  וגם שיניתי בשרת הדואר, אבל אם פותחים OUTLOOK בתיבה אל בוחרים את השם שלו מרשימת המשתמשים,השם משפחה לא שונה אבל אים הוא שולח דואר מתקבל השם החדש בדקתי גם ב-NEW GAL  וזה השתנה גם שם ,אבל בתיבה אל רואים כולם את השם הישן.

    כיצד ניתן לתקן זאת

    תודה

    יום חמישי 05 ינואר 2012 16:46

תשובות

כל התגובות