locked
קיבלתי בחותם מפתח שגוי RRS feed

כל התגובות

 • ואתה מצפה שמישהו בפורום ייתן לך רשיון על חשבונו :-)  ?

  תפנה למי שרכשת ממנו את המוצר
  אם אתה רוכש חלב חמוץ במכולת למי אתה פונה? לפרה שמייצרת את המוצר או למכולת שמכרה לך את המוצר?

  * בהמשך האנלוגיה... פניה לכאן לא זהה אפילו לפניה לפרה אלא לחלבן שעובד במחלבה מתחרה ומקיים דיונים ענייניים מקצועיים עם חלבנים אחרים - הפורומים כאן נועדו לפתחים- למשל דיונים על כיצד לפתח תוכנה מתחרה מקומם כאן ברמת הקוד


  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]    [Linkedin]

  • נערך על-ידי pituachMVP שבת 04 נובמבר 2017 08:34
  יום חמישי 26 אוקטובר 2017 12:35