none
הזמנה למפגש פברואר, קבוצת Unified Communication RRS feed

 • דיון כללי

 • אני שמח להזמין אתכם למפגש הקבוצה שיתמקד בשני נושאים חשובים ומעניינים.

  ניתן לשלוח את ההזמנה לחברים ועמיתים בתחום.

  פרטים והרשמה, http://ucug10.eventbrite.co.uk/

  image


  מפגש יוזר גרופ על Exchange 2013 DAG בתאריך 14.1.2013. פרטים והרשמה, http://ucug9.eventbrite.co.uk/

  יום חמישי 24 ינואר 2013 06:40