none
ארכיון לפי תאריך RRS feed

 • שאלה

 • שלום לכולם

  יש לי תיקייה משותפת על SBS2008 ברשת.

  התיקייה הזו מכילה חומר של 10 שנים לפחות.

  אני רוצה לבצע ארכיון לדיסק חיצוני, לפי תאריך מסוים אחורה (כל מה שמלפני 3 שנים ואחורה) עם שמירה על המבנה של עץ התיקיות בארכיון.

  ניתן לעשות את זה עם ROBOCOPY ב-SBS ? או כלי אחר ?

  יום ראשון 02 מרץ 2014 07:55

תשובות