locked
בעיה בהתקנה RRS feed

 • שאלה

 • במהלך ההתקנה אני מקבל הודעה כי החתימות של קבצי ההתקנה אינן מזוהות וההתקנה מופסקת.

  יש לפנות למקור שממנו קיבלת את קבצי ההתקנה .

  מה עושים ?????

  יום שני 05 ספטמבר 2016 09:59

כל התגובות

 • ההודעה נשמעת מאוד ברורה!

  האם קיבלת את קבצי ההתקנה מהפורום?!?

  אם לא, אז כניראה שזה לא המקום הנכון.

  למה לא תנסה לעשות את מה שההודעה אומרת לך לבצע?


  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]    [Linkedin]  יום שישי 16 ספטמבר 2016 15:51