none
איך ניתן לחסום את הWIFI במחשב על ידי ססמה שלא יהיה ניתן לגשת ולהפעיל את הWIFI במחשב כלל אלה רק על ידי אדם שיודע את הססמה RRS feed

  • שאלה

  • איך ניתן לחסום את הWIFI במחשב על ידי ססמה שלא יהיה ניתן לגשת ולהפעיל את הWIFI במחשב כלל אלה רק על ידי אדם שיודע את הססמה 
    יום חמישי 27 יוני 2019 04:45