none
SSIS העברת SmtpConnection בזמן ריצה RRS feed

תשובות

 • הי,

  ניסיתה את הסנריו הבא?

  1. הגדרת SMTP Connection manager.

  2. במאפיינים של ה- Connection manager לחיצה על Expressions.

  3. העורך שנפתח, בשדה Property תבחר Connection string. ב- Expression תבחר את הפרמטר.

  4. תוודא שהפרמטר מאותחל בהגדרות.

   

   


  אסף שלם
  • סומן כתשובה על-ידי pelegk1 יום שלישי 09 אוגוסט 2011 12:34
  יום שלישי 09 אוגוסט 2011 10:24
 • אני מגדיר ב VARIABLES, מאחר ואני רוצה בהמשך להעביר לו את הערך מבחוץ.
  • סומן כתשובה על-ידי pelegk1 יום שלישי 09 אוגוסט 2011 12:34
  יום שלישי 09 אוגוסט 2011 10:17

כל התגובות

 • בשלב ההתחברות לשרת כמובן

  בכל התחברות לשרת SQL יש שימוש בשרשרת התחברות. הדבר נכון גם לגבי שימוש ב SSMS למשל כשאתה מגדיר את ההתחברות לשרת עם החלון שנפתח אבל מאחורי הקלעים נוצרת שרשרת התחברות כמובן

  באופן דומה גם בפנייה מ SSIS לשרת נעשה שימוש בשרשרת התחברות

   

  יום שני 08 אוגוסט 2011 16:17
  מנחה דיון
 • אוקי אבל עדיין לא הבנתי איך פתרו את הבעיה? לא הצלחתי לשחזר את ההסבר שלו.
  יום שני 08 אוגוסט 2011 19:58
 • הי פלג,

  לכל Package מוגדר Data Source שמגדיר את ה- Connection.
  מאחורי הקלעים מה שמחזיק ה- data Source זה בסך הכל Connection String לבסיס הנתונים שהגדרתה באותו data source.

  הערכים ל- data source, בזמן ריצה, יכולים להקרא מ:

  1. קובץ קונפיגורציה.
  2. פרמטר.
  3. טבלת קונפיגורציה.

  לא נכנסתי להסבר "שלו", עם תציין מה אתה רוצה לעשות אני יסביר בברור.
  יום טוב,


  אסף שלם
  יום שלישי 09 אוגוסט 2011 06:57
 • יש לי עדיין בעיה

  מצאתי את ההגדרה ב SMTP CONNECTION MANAGER

  ניסתי להגדיר במאפיינים

  SMTPServer @[User::SMTPMailServer]

  והוא לא קורא את הערך של @[User::SMTPMailServer] אלא מתייחס אליו עצמו כערך

  מה עושים?

  • סומן כתשובה על-ידי pelegk1 יום שלישי 09 אוגוסט 2011 09:46
  • סימון כתשובה בוטל על-ידי pelegk1 יום שלישי 09 אוגוסט 2011 09:57
  יום שלישי 09 אוגוסט 2011 07:26
 • הי פלג,

  אני כרגע בודק את הנושא, איך אתה מאתחל את הפרמטר? מקונפיגורציה או סטטי במחרוזת?

   


  אסף שלם
  יום שלישי 09 אוגוסט 2011 10:04
 • אני מגדיר ב VARIABLES, מאחר ואני רוצה בהמשך להעביר לו את הערך מבחוץ.
  • סומן כתשובה על-ידי pelegk1 יום שלישי 09 אוגוסט 2011 12:34
  יום שלישי 09 אוגוסט 2011 10:17
 • הי,

  ניסיתה את הסנריו הבא?

  1. הגדרת SMTP Connection manager.

  2. במאפיינים של ה- Connection manager לחיצה על Expressions.

  3. העורך שנפתח, בשדה Property תבחר Connection string. ב- Expression תבחר את הפרמטר.

  4. תוודא שהפרמטר מאותחל בהגדרות.

   

   


  אסף שלם
  • סומן כתשובה על-ידי pelegk1 יום שלישי 09 אוגוסט 2011 12:34
  יום שלישי 09 אוגוסט 2011 10:24
 • מצויין זה מה שפספתי תודה:)
  יום שלישי 09 אוגוסט 2011 12:34