locked
צבע רקע של מבנה OUTLOOK 2010 RRS feed

 • שאלה

 • הי

  אני עובד עם Win 7 ו outlook 2010

  בצד איפה שמופעים כל פרטי הדואר ( INBOX , SENT ITEMS  ,,,,) על רקע אפורת אני מעניין לשנות ללבן

  תודה רבה

  אלכס


  אלכס נוה

  • הועבר על-ידי Alon Shasha יום רביעי 19 מרץ 2014 13:43
  יום רביעי 19 מרץ 2014 07:01

כל התגובות

 • שלום,
  לצערנו אתר זה אינו מכיל פורום מתאים לשאלתך ולכן השאלה הועברה לפורום
  Off-Topic.


  ברכה, אלון ששה, יועץ תשתיות System Center.

  יום רביעי 19 מרץ 2014 13:42