none
שני scope על שרת אחד RRS feed

  • שאלה

  • שלום 

    יש לי שתי תחנות בארגון שצריכות לקבל שתי כתובות ip (כרטיס רשת פיזי אחד ) 192.168.1.x 10.1.1.x 

    האם אפשרי להגדיר שני scope ושהתחנה תמשוך שתי כתובות ip ? 

    יום שני 16 אפריל 2012 07:37

תשובות

כל התגובות