none
VIEW וביצועים RRS feed

 • שאלה

 • היי.

  שאלת ביצועים, שחשבתי שאני סגור על התשובה אבל ערערו לי קצת את הבטחון.....

  יש לי VIEW כבד, שמכיל ב-SELECT שלו JOIN בין כמה טבלאות גדולות.

  אני עושה SELECT כלשהו בין ה-VIEW לטבלה נוספת, שמצמצם לי את השורות שה-VIEW אמור להחזיר בצורה ניכרת, ממש לרמה של שורות ספורות (במקום מאות\אלפים\ויותר).

  האם ביצועי ה-VIEW (וכתוצאה מכך סה"כ ביצועי השאילתא הנ"ל) יושפעו מכך שצדובר בשורות ספורות, וה-SQL ידע להריץ את ה-VIEW רק על השורות הרלוונטיות?

  או בניסוח אחר, כללי יותר: האם בהרצה של ה-VIEW הוא רץ בנפרד ואז עושה JOIN ל-SELECT שקרא לו, או שהתוכן שלו "מועתק" לשאילתא ואז האופטימייזר מתחשב בזה כחלק מהשאילתא עצמה?

  מקווה שהייתי ברור.... תודה!


  itaigitt, http://copypastenet.blogspot.com
  יום שלישי 26 אפריל 2011 12:14

תשובות

 • הי,

  על דאגה, מתבצעת העתקה של הקוד מה- view.

  תוכניות הביצוע יהיו זהות, אתה יכול לסמלץ דוגמא בקלות ע"מ להסיר ספק, אני ביצעתי.

  בהצלחה

   

   


  אסף שלם
  • סומן כתשובה על-ידי itaigitt יום רביעי 27 אפריל 2011 08:20
  יום שלישי 26 אפריל 2011 12:39
 • היי.

  התלחתי לסמלץ ולהגיע למסקנה כמו שלך:

  עשיתי שאילתא פשוטה העושה JOIN בין VIEW שמחזיר אלפי שורות לטבלה שמחזירה אלפי שורות, ופלטרתי על הטבלה ככה שבסוף חוזרות 2-3 שורות בלבד.

  ה-EXECUTION PLAN הראתה פנייה לטבלאות של ה-VIEW עצמם ולא ל-VIEW,

  וה-EXECUTION PLAN של השאילתא הזו וה-EXECUTION PLAN של שאילתא אחרת שפירקה את ה-VIEW לתוך השאילתא כטבלאות היו זהות.

  תודה!


  itaigitt, http://copypastenet.blogspot.com
  • סומן כתשובה על-ידי itaigitt יום רביעי 27 אפריל 2011 08:20
  יום רביעי 27 אפריל 2011 08:20
 • הי,

  לצערנו לא יחסך ה- Join אתה יכול לראות ב- execution plan של הדוגמא בפוסט הקודם אך החישוב של c יחסך, תודה לאל.

  חצי נחמה.

   

  תחליף את ה-

  Select c.clientId, client_name, OrderDetails
  from dbo.clients c
  Inner Join dbo.ClientOrders co on co.clientid = c.clientId
  Inner Join #Clients On

  ב-

  Select c.clientId, client_name

  from dbo.clients c
  Inner Join dbo.ClientOrders co on co.clientid = c.clientId
  Inner Join #Clients On

   

   


  אסף שלם
  • סומן כתשובה על-ידי itaigitt יום שני 02 מאי 2011 14:35
  יום שני 02 מאי 2011 14:18

כל התגובות

 • הי,

  על דאגה, מתבצעת העתקה של הקוד מה- view.

  תוכניות הביצוע יהיו זהות, אתה יכול לסמלץ דוגמא בקלות ע"מ להסיר ספק, אני ביצעתי.

  בהצלחה

   

   


  אסף שלם
  • סומן כתשובה על-ידי itaigitt יום רביעי 27 אפריל 2011 08:20
  יום שלישי 26 אפריל 2011 12:39
 • אשמח לראות את הסימלוץ שלך... תודה :-)

  לפי סימלוץ פשוט שעשיתי הבנתי שהקריאה ל-VIEW מתבצעת לפני הקריאה לטבלה.... מה פספסתי?


  itaigitt, http://copypastenet.blogspot.com
  יום שלישי 26 אפריל 2011 13:15
 • היי.

  התלחתי לסמלץ ולהגיע למסקנה כמו שלך:

  עשיתי שאילתא פשוטה העושה JOIN בין VIEW שמחזיר אלפי שורות לטבלה שמחזירה אלפי שורות, ופלטרתי על הטבלה ככה שבסוף חוזרות 2-3 שורות בלבד.

  ה-EXECUTION PLAN הראתה פנייה לטבלאות של ה-VIEW עצמם ולא ל-VIEW,

  וה-EXECUTION PLAN של השאילתא הזו וה-EXECUTION PLAN של שאילתא אחרת שפירקה את ה-VIEW לתוך השאילתא כטבלאות היו זהות.

  תודה!


  itaigitt, http://copypastenet.blogspot.com
  • סומן כתשובה על-ידי itaigitt יום רביעי 27 אפריל 2011 08:20
  יום רביעי 27 אפריל 2011 08:20
 • הי איתי,

  אני יצרף את הניסוי שלי מאוחר יותר, אני קצת לחוץ כרגע, ע"מ להשלים את הפוסט.

  ביי בינתיים ויום טוב


  אסף שלם
  יום רביעי 27 אפריל 2011 09:27
 • הי,

  הקוד מצורף.

  יצרתי טבלת לקוחות והזמנות -לקוחות 100000 הזמנות 400000.

  יצרתי View שמאחד את שתי הטבלאות.

  הרצתי שאילתה שמביא הזמנות של שתי לקוחות ע"י join לטבלה זמנית.

  ה- plan זהה בפניה ל- View כמו גם בפניה ישירה לטבלאות.

  בהצלחה

  תמחק את ה- use בראש הסקריפט 

   

   

  use db_dba
  Go
  set nocount on 
  
  Create table dbo.clients
  (
  	ClientId	int not null Constraint PK_clients_ClientId primary key,
  	Client_Name char(50) 
  )
  Go
  
  Create table dbo.ClientOrders
  (
  	OrderId		int not null identity(1,1) Constraint PK_ClientOrders_OrderId primary key,
  	ClientId	int not null,
  	OrderDetails xml 
  )
  Go
  Create nonclustered index idx_ClientOrders_nc_ClientId on dbo.ClientOrders (ClientId)
  Go
  -- Insert 100,000 clients
  Declare @Counter int
  Set @Counter = 1
  While @Counter <= 100000
  begin
  	insert dbo.clients (ClientId, Client_Name)
  	Select @Counter, 'Client name'
  	
  	Set @Counter = @Counter + 1
  End
  
  -- add 4 orders for each client
  Insert dbo.ClientOrders (ClientId, OrderDetails)
  Select ClientId, ordDetails
  From dbo.clients
  Cross apply 
  (
  	Select '<OrderDetails id="1"><order>Item1</order><order>Item2</order><order>Item3</order><order>Item4</order><order>Item5</order></OrderDetails>' As ordDetails union all
  	Select '<OrderDetails id="2"><order>Item1</order><order>Item2</order><order>Item3</order><order>Item4</order><order>Item5</order></OrderDetails>' As ordDetails union all
  	Select '<OrderDetails id="3"><order>Item1</order><order>Item2</order><order>Item3</order><order>Item4</order><order>Item5</order></OrderDetails>' As ordDetails union all
  	Select '<OrderDetails id="4"><order>Item1</order><order>Item2</order><order>Item3</order><order>Item4</order><order>Item5</order></OrderDetails>' As ordDetails 
  ) OrderDetails
  Go
  
  Create view dbo.vw_ClientOrders
  As
  
  Select c.clientId, client_name, OrderDetails
  from dbo.clients c
  Inner Join dbo.ClientOrders co on co.clientid = c.clientId 
  
  Go
  
  Create table #Clients (CltId int)
  Insert #Clients values (10100)
  Insert #Clients values (70200)
  
  -- Get data using view
  Select clientId, client_name, OrderDetails
  from dbo.vw_ClientOrders co
  Inner Join #Clients On CltId = clientId
  
  
  -- Get data by referencing the tables
  Select c.clientId, client_name, OrderDetails
  from dbo.clients c
  Inner Join dbo.ClientOrders co on co.clientid = c.clientId 
  Inner Join #Clients On CltId = c.clientId
  

  אסף שלם
  יום רביעי 27 אפריל 2011 11:56
 • היי.

  שאלה נוספת באותו הקשר:

  נאמר שיש לי VIEW שמחזיר שלושה שדות: a,b,c.

  כאשר אני מריץ:

  select a, b from VIEW

  האם האופטימייזר יידע לא לחשב את c?

  כלומר - האם זה יחסוך את ה-JOIN לטבלה נוספת שמביאה את c, או במקרה הגרוע יותר (שלצערי זה המקרה שלי....) יחסוך את החישוב שמחשב את c?


  itaigitt, http://copypastenet.blogspot.com
  יום שני 02 מאי 2011 13:48
 • הי,

  לצערנו לא יחסך ה- Join אתה יכול לראות ב- execution plan של הדוגמא בפוסט הקודם אך החישוב של c יחסך, תודה לאל.

  חצי נחמה.

   

  תחליף את ה-

  Select c.clientId, client_name, OrderDetails
  from dbo.clients c
  Inner Join dbo.ClientOrders co on co.clientid = c.clientId
  Inner Join #Clients On

  ב-

  Select c.clientId, client_name

  from dbo.clients c
  Inner Join dbo.ClientOrders co on co.clientid = c.clientId
  Inner Join #Clients On

   

   


  אסף שלם
  • סומן כתשובה על-ידי itaigitt יום שני 02 מאי 2011 14:35
  יום שני 02 מאי 2011 14:18
 • כלומר עם c מחושב נגיד ע"י פונקציה או סתם חישוב SQL-י מורכב מכמב טבלאות הוא לא יתבצע?????

  אם כן - הפתעת אותי... וגם מיקרוסופט :-)


  itaigitt, http://copypastenet.blogspot.com
  יום שני 02 מאי 2011 14:25
 • הי,

  C לא יחושב, במידה והוא לא מופיע ב- Select Columns.

  אתה בקלות יכול לוודא את זה ב- execution plan.

  צריך עזרה?


  אסף שלם
  יום שני 02 מאי 2011 14:29
 • אני חושב שהבנתי, אני אאמת את זה מול המקרה שלי במדויק ואעלה לפוסט תובנות נוספות או שאלות נוספות.

  תודה!


  itaigitt, http://copypastenet.blogspot.com
  יום שני 02 מאי 2011 14:35