none
הפעלת אופיס RRS feed

  • שאלה

  • קניתי מחשב חדש והתקנתי עליו את האופיס שקניתי דרך חותם (למורים)

    היתה לי טעות בהתקנה כך שהתקנתי את המחשב 3 פעמים ועכשיו האופיס כותב לי שהגעתי להתקנה מקסימלית של מס' העותקים האפשרי.

    מה ניתן לעשות?

    יום ראשון 15 אוקטובר 2017 10:06