locked
שאילתה באקסס RRS feed

 • שאלה

 • בניתי טבלה באקסס אשר כוללת שדות ישירים של הטבלה וקישורים לטבלה אחרת. השדה המקושר לטבלה אחרת הינו שדה “טקסט קצר” (דגם מוצר לדוגמא). אני מנסה ליצור שאילתה שהקריטריון שלה הינו דגם מוצר אחד (לדוגמא “בלון”). ללא הפעלת קריטריונים, השאילתה עובדת. לאחר  הזנת  קריטריון של הצגת התוצאות בעלות הערך "בלון", בהפעלת השאילתה אין שום תוצאה מוצגת בעוד שיש שורות רבות בהן השדה בעל הקריטריון מכיל את הערך “בלון”. אגב, אם אני מכניס קריטריון שהוא מספר בשדה אחר ומוחק את הקריטריון הטקסטואלי בשדה של "דגם מוצר" השאילתה כן עובדת (לדוגמא שורות בהן ההזמנה היא 100 יח' ואני  מזין את הקריטריון 100 בשדה "כמות מוזמנת").
  ללא קשר, ואולי זה הקשר... שמתי לב כי כאשר אני מקשר שדה מטבלה אחרת, למרות שהוא מופיע כ”טקסט קצר” בטבלה המקורית הוא הופך ל”מספר”. אז שינית ידנית את השדה ל”טקסט קצר” ועדיין השאילתה לא עובדת.
  יום שישי 28 מאי 2021 05:54

כל התגובות

 • ברוך הבא לפורומים של MSDN בעברית אדי

  אין כאן פורום בנושא של אופיס בעברית. לשאלות בנושא אופיס ואקסס כדי לשאול במערכת של answers בקישור הבא:

  https://answers.microsoft.com/he-il


  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]    [Linkedin]

  יום רביעי 16 יוני 2021 21:29