locked
מחיקת שם דואר שלא קיים RRS feed

 • שאלה

 • שיניתי את שם המשפחה של המשתמש בתיבת הדואר

  אבל עדיין מופיע בתיבות המשתמשים השם הישן

  כיצד מוחקים אותו מהשרת של הדואר EXCHANGE 2010

  יום חמישי 09 אוגוסט 2012 13:20

תשובות

 • ערב טוב,

  תבדוק בבקשה דרך הOwa האם שם זה כן בסדר אם כן פשוט תמתין עוד קצת?

  תחזיור לעדכן ושבת שלום


  אם תגובתי פתרה את בעייתך - לחץ על "סמן כתשובה" ליד סימן ה V הירוק. Yaniv Totshvili http://www.yshvili.com http://itportal.co.il blog: http://blogs.microsoft.co.il/blogs/yanivlea

  • סומן כתשובה על-ידי ניר 1234 יום שישי 10 אוגוסט 2012 11:26
  יום חמישי 09 אוגוסט 2012 17:06
  מנחה דיון

כל התגובות

 • שלום,

  ברגעה שאתה משנה את שם המשתמשי אתה צריך להמתן כמה דקות וזה אמור לשנות לך את זה פשוט תמתין

  בהצלחה שבת שלום


  אם תגובתי פתרה את בעייתך - לחץ על "סמן כתשובה" ליד סימן ה V הירוק. Yaniv Totshvili http://www.yshvili.com http://itportal.co.il blog: http://blogs.microsoft.co.il/blogs/yanivlea

  יום חמישי 09 אוגוסט 2012 13:53
  מנחה דיון
 • אני שיניתי את שם המשפחה וזה התעדכן אבל אצל המשתמש בתיבת הדואר

  או כרוצים לשלוח לו דואר עדיין מופיע השם הישן

  יום חמישי 09 אוגוסט 2012 14:54
 • ערב טוב,

  תבדוק בבקשה דרך הOwa האם שם זה כן בסדר אם כן פשוט תמתין עוד קצת?

  תחזיור לעדכן ושבת שלום


  אם תגובתי פתרה את בעייתך - לחץ על "סמן כתשובה" ליד סימן ה V הירוק. Yaniv Totshvili http://www.yshvili.com http://itportal.co.il blog: http://blogs.microsoft.co.il/blogs/yanivlea

  • סומן כתשובה על-ידי ניר 1234 יום שישי 10 אוגוסט 2012 11:26
  יום חמישי 09 אוגוסט 2012 17:06
  מנחה דיון