locked
ACCESS 2003 - מה צריך לעשות כדי שהפרויקט יתאים עצמו לרזולוציית המסך הזמין לו ??? RRS feed

 • שאלה

 • ACCESS 2003

  במחשב שלי הכל היה מעוצב מצוין, אולם כשהעברתי את הפרויקט למחשב אחר הכל השתנה - טקסט של כפתורים ולייבלים נחתך וכו' , למרות שהמסך היה יותר גדול .

   מה צריך לעשות כדי  שהפרויקט יתאים עצמו לרזולוציית המסך הזמין לו ???

  או שאולי אפשר באיזושהי הגדרה בפרויקט, למנוע את התופעה ??

  זה קצת דחוף !!!

  תודה

  יום שלישי 24 ינואר 2012 21:53