none
איך להגביל מחיקת קבצים בספרייה משותפת RRS feed

 • שאלה

 • שלום

  שרת SBS 2003

  יש ספרייה משותפת לפקסים

  אני רוצה שלמשתמשים יהיו את כל ההרשאות כולל כתיבה, שינוי שמות קבצים וכו' אבל שלא תהיה אפשרות מחיקה

  בכל הניסיונות שעשיתי לא הצלחתי

  זה אפשרי ? 

  יום שלישי 25 דצמבר 2012 18:40

תשובות

 • שלום

  בנוסף למ שכתב יניב,

  שים לב למאמר הבא ולהתייחסות לנושא הזה:

  Giving a user permission to write to a file but not to delete it doesn't prevent the user from deleting the file's contents. A user can still delete the contents.

  כלומר, אם יש לך משתמש חכם, הוא עדיין יכול להיכנס לקובץ ולמחוק את התוכן שלו (אך לא את הקובץ עצמו):

  http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb727008.aspx

  בהצלחה !


  Haim Lazarovitch - MVP (Microsoft Most Valuable pofessional) MCTS, MCITP : server & Enterprise Administrator, MCP, MCSA, MCSE + Messaging, VCP, e-mail & Messenger: haim_laz@hotmail.com, blog: http://blogs.microsoft.co.il/blogs/HaimL

  • סומן כתשובה על-ידי Eran Sharvit יום רביעי 02 ינואר 2013 09:32
  יום ראשון 30 דצמבר 2012 19:03
  מנחה דיון
 • שלום.

  הבעיה היא שהרשאה של כתיבה דורשת בדרך כלל גם הרשאת מחיקה - מכיון שפעולת SAVE במרבית התוכנות מבצעת סדרה של פעולות כגון:

  delet old file

  create and save new file

  ולפעמים גם סדרה של פעולות rename בתור חלק מהתהליך שזה שקוף למשתמש (שמירת הקובץ החדש בשם זמני, מחיקת הקובץ הישן ואז שינוי שם של החדש).

  לכן זה מאד בעייתי לנסות לתת הרשאה לעריכה ללא הרשאת מחיקה.

  הפתרון - אחרי שמבינים את המגבלות, לתת הרשאות בהתאם.

  אם אתה לא רוצה לאפשר מחיקה אז תגדיר להם read only בלבד, ורק למשתמש מסויים שאחראי על התיקייה תיתן הרשאה של modify .

  או לחילופין תשמור עותק נוסף של הפקסים בתיקיית ארכיון אחרת ותיתן למשתמשים הרשאות עריכה על התיקייה הפעילה.

  יזהר


  Yizhar Hurwitz http://yizhar.mvps.org

  • סומן כתשובה על-ידי Eran Sharvit יום רביעי 02 ינואר 2013 09:32
  יום ראשון 30 דצמבר 2012 19:27
 • שלום,

  תפרטי בדיוק מה הניסיונות שעשיתי 

  תבדוק את האפשריות של RED & wraiht ברגעה שאתה נותין את האפשריות הזו בההרשאיות יש צורך לבדוק שלא מסיומן DEL 

  אני מצרף תמיונה כמיובן על הקבוץ או המשתמשים שאתה מיוסף 

  בהצלחה ושבוע טוב


  אם תגובתי פתרה את בעייתך - לחץ על "סמן כתשובה" ליד סימן ה V הירוק. Yaniv Totshvili http://www.yshvili.com http://itportal.co.il blog: http://blogs.microsoft.co.il/blogs/yanivlea

  • סומן כתשובה על-ידי Eran Sharvit יום רביעי 02 ינואר 2013 09:32
  יום ראשון 30 דצמבר 2012 13:27
  מנחה דיון

כל התגובות

 • שלום,

  תפרטי בדיוק מה הניסיונות שעשיתי 

  תבדוק את האפשריות של RED & wraiht ברגעה שאתה נותין את האפשריות הזו בההרשאיות יש צורך לבדוק שלא מסיומן DEL 

  אני מצרף תמיונה כמיובן על הקבוץ או המשתמשים שאתה מיוסף 

  בהצלחה ושבוע טוב


  אם תגובתי פתרה את בעייתך - לחץ על "סמן כתשובה" ליד סימן ה V הירוק. Yaniv Totshvili http://www.yshvili.com http://itportal.co.il blog: http://blogs.microsoft.co.il/blogs/yanivlea

  • סומן כתשובה על-ידי Eran Sharvit יום רביעי 02 ינואר 2013 09:32
  יום ראשון 30 דצמבר 2012 13:27
  מנחה דיון
 • שלום,

  תפרטי בדיוק מה הניסיונות שעשיתי 

  תבדוק את האפשריות של RED & wraiht ברגעה שאתה נותין את האפשריות הזו בההרשאיות יש צורך לבדוק שלא מסיומן DEL 

  אני מצרף תמיונה כמיובן על הקבוץ או המשתמשים שאתה מיוסף 

  בהצלחה ושבוע טוב


  אם תגובתי פתרה את בעייתך - לחץ על "סמן כתשובה" ליד סימן ה V הירוק. Yaniv Totshvili http://www.yshvili.com http://itportal.co.il blog: http://blogs.microsoft.co.il/blogs/yanivlea

  יום ראשון 30 דצמבר 2012 13:27
  מנחה דיון
 • שלום

  בנוסף למ שכתב יניב,

  שים לב למאמר הבא ולהתייחסות לנושא הזה:

  Giving a user permission to write to a file but not to delete it doesn't prevent the user from deleting the file's contents. A user can still delete the contents.

  כלומר, אם יש לך משתמש חכם, הוא עדיין יכול להיכנס לקובץ ולמחוק את התוכן שלו (אך לא את הקובץ עצמו):

  http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb727008.aspx

  בהצלחה !


  Haim Lazarovitch - MVP (Microsoft Most Valuable pofessional) MCTS, MCITP : server & Enterprise Administrator, MCP, MCSA, MCSE + Messaging, VCP, e-mail & Messenger: haim_laz@hotmail.com, blog: http://blogs.microsoft.co.il/blogs/HaimL

  • סומן כתשובה על-ידי Eran Sharvit יום רביעי 02 ינואר 2013 09:32
  יום ראשון 30 דצמבר 2012 19:03
  מנחה דיון
 • שלום.

  הבעיה היא שהרשאה של כתיבה דורשת בדרך כלל גם הרשאת מחיקה - מכיון שפעולת SAVE במרבית התוכנות מבצעת סדרה של פעולות כגון:

  delet old file

  create and save new file

  ולפעמים גם סדרה של פעולות rename בתור חלק מהתהליך שזה שקוף למשתמש (שמירת הקובץ החדש בשם זמני, מחיקת הקובץ הישן ואז שינוי שם של החדש).

  לכן זה מאד בעייתי לנסות לתת הרשאה לעריכה ללא הרשאת מחיקה.

  הפתרון - אחרי שמבינים את המגבלות, לתת הרשאות בהתאם.

  אם אתה לא רוצה לאפשר מחיקה אז תגדיר להם read only בלבד, ורק למשתמש מסויים שאחראי על התיקייה תיתן הרשאה של modify .

  או לחילופין תשמור עותק נוסף של הפקסים בתיקיית ארכיון אחרת ותיתן למשתמשים הרשאות עריכה על התיקייה הפעילה.

  יזהר


  Yizhar Hurwitz http://yizhar.mvps.org

  • סומן כתשובה על-ידי Eran Sharvit יום רביעי 02 ינואר 2013 09:32
  יום ראשון 30 דצמבר 2012 19:27