none
מספור שורות RRS feed

  • שאלה

  • כשאני ממספר שורות במסמך וורד . מעל שורה 10 תחילת השורה זזה קדימה ומכאן והילך לא מיושרת עם השורות 1-9 

    מה עושים כדי ליישר את השורות ממספר 10 והלאה עם השורות הראשונות של המסמך 

    יאיר

    יום ראשון 08 ספטמבר 2019 11:02

תשובות