none
out of the office RRS feed

 • שאלה

 • שלום לכולם ,

  רציתי לברר איתכם איזה עניין בקשר למסייע מחוץ למשרד.אם לדוגמא הגדרתי את המסייע מחוץ למשרד ומישהו שלח לי מייל אז יופי הוא קיבל הודעה מהמסייע מחוץ למשרד,אם אחרי דקה או שוב שולח אז הוא כבר לא מקבל.זה ככה ההגדרה או שיש משהו שאפר לעשות

  תודה לעוזרים

  יום רביעי 16 מרץ 2011 11:57

תשובות

 • שולחים לך מייל מכתובת לא חוקית.

  קיבלת ולשחת לו אני מחוץ למשרד.

  הכתובת לא חוקית, קיבלת שגיאה שהמייל לא קיים.

  אתה שולח מייל לשגיאה שאתה מחוץ למשרד. (הרבה פעמים שגיאות יוצאות מכתובות שלא קיימות).

  אתה שוב מקבל שגיאה שלא קיים.

  אתה שוב שולח שאתה מחוץ למשרד...

  וזה ממשיך בלופ אין סופי.

  לכן לא מאפשרים זאת אלה רק פעם אחת לכל שולח.


  lipaz@yazamco.co.il, נא לשנן כתובת זו למקרים קשים :)
  • סומן כתשובה על-ידי Meir Pinto יום שני 28 מרץ 2011 08:22
  יום רביעי 16 מרץ 2011 13:48
 • שלום.

  זה מה שנקרא BY DESIGN, והסידור הזה הגיוני.

  אם מישהו שולח לך 10 הודעות, מספיק להחזיר לו פעם אחת תשובה שאתה לא נמצא, וזו כבר בעיה שלו אם הוא מתייחס לזה או לא.

   

  אם זה לא מתאים לך, אז אתה יכול לעשות RULE שיחזיר תשובה אוטומטית עם או בלי קשר ל OUT OF OFFICE, אבל זה לא מומלץ.

   

  יזהר

   


  Yizhar Hurwitz http://yizhar.mvps.org
  • סומן כתשובה על-ידי Meir Pinto יום שני 28 מרץ 2011 08:22
  יום רביעי 16 מרץ 2011 22:44
 • שלום.

  בתיבה שבה אתה מגדור OUT OF OFFICE, יש אפשרות להגדיר RULE שיופעל באותו זמן שאתה מחוץ למשרד.

  שים לב שבמקרה כזה השולח יקבל בפעם הראשונה שתי תגובות (אחת ממנגנון OUT OF OFFICE והשניה מה RULE), ובפעמים הבאות יקבל רק תגובה אחת מה RULE,

  עד לפעם הבאה שבה אתה מפעיל מחדש את OUT OF OFFICE .

  אם אתה מגדיר RULE אז כדאי שתשים לב לאופציות ולתנאים שם - למשל אתה יכול להגדיר שהוא יופעל רק אם אתה נמצא בשדה TO אבל לא אם אתה ב CC .

   

  זה לא מומלץ מהסיבות הבאות:

  1. כי לא צריך את זה, אלא במקרים מיוחדים שבהם רוצים לבצע פעולה אוטומטית כמו הפנייה למישהו אחר בזמן שאתה לא נמצא,

  או אם מתעקשים להחזיר תגובה על כל הודעה נכנסת ולא רק על הראשונה.

  2. כי זה מטריד את מי ששולח אליך הודעות - למשל אם מישהו שולח לך 10 הודעות בנושא מסויים, הוא יקבל 10 תגובות שבהן כתוב שאתה מחוץ למשרד.

  3. כי אם אתה מקבל הרבה הודעות אז זה גורם לעומס מסויים. אמנם בדרך כלל זה זניח לגמרי, אבל אם מדובר בכמויות אז זה עלול להשפיע.

  4. כי אם אתה מקבל דואר מקבוצות שונות כגון google groups, ההודעות האלו עלולות להגיע לכלל הקבוצה ולהטריד את שאר החברים,

  או לחילופין לגרום לביטול המנוי שלך במקרים מסויימים.

  לעומת זאת הודעות OUT OF OFFICE אוטומטיות (המנגנון הרגיל ולא ה RULE) כוללות סימון מיוחד שמאפשר למערכות של קבוצות דואר לזהות אותן ולהפריד בינן לבין דואר רגיל.

   

  למרות מה שכתבתי - אמנם באופן כללי זה לא מומלץ אבל בהחלט ייתכן שלך זה מתאים וטוב.

  אז תגדיר מה שנראה לך רק תשים לב לאפשרויות השונות למשל תגדיר שה RULE יופעל רק אם הכתובת הספיציפית שלך מופיעה בשדה TO .

   

  יזהר

   


  Yizhar Hurwitz http://yizhar.mvps.org
  • סומן כתשובה על-ידי Meir Pinto יום שני 28 מרץ 2011 08:22
  יום שישי 18 מרץ 2011 13:51
 • שלום,

  זה הציורה העבודה ברגה ששיולחים למשתמשי בתיוך הערגיון מבחיוץ והוא הפאלי את הOUT OF OFFICE אותו משתמשי שישלך לא הודע הוא מקבל הודעה חד פעמתי שהוא לא נמצעה או טסה וכ"ל

  לא נתן לאקיוף את זה,

   לא מיומלץ לעבודה בציורה להגדר RULE.

  בהצלחה


  אם תגובתי פתרה את בעייתך - לחץ על "סמן כתשובה" ליד סימן ה V הירוק. Yaniv Totshvili http://www.yshvili.com http://itportal.co.il blog: http://blogs.microsoft.co.il/blogs/yanivlea
  • סומן כתשובה על-ידי Meir Pinto יום שני 28 מרץ 2011 08:22
  יום שלישי 22 מרץ 2011 20:48
  מנחה דיון

כל התגובות

 • שלום,

   

  זה כהגדרה ככה למניעת עומס על תעבורת מיילים.

  במידה ונשלח לך מייל מספאם, אתה מחזיר לו תשובה שאתה מחוץ למשרד, הוא מחזיר תשובה שמייל לא חוקי או חסום, אתה שוב מחזיר מייל מחוץ למשרד וכן הלאה זה ממשיך...

   


  lipaz@yazamco.co.il, נא לשנן כתובת זו למקרים קשים :)
  יום רביעי 16 מרץ 2011 12:58
 • שלום ,

  ואין שום דרך אחרת לעקוף את זה?

  יום רביעי 16 מרץ 2011 13:19
 • לא שידוע לי.
  lipaz@yazamco.co.il, נא לשנן כתובת זו למקרים קשים :)
  יום רביעי 16 מרץ 2011 13:22
 • לא כל כך הבנתי את העניין אם הספאם?
  יום רביעי 16 מרץ 2011 13:34
 • שולחים לך מייל מכתובת לא חוקית.

  קיבלת ולשחת לו אני מחוץ למשרד.

  הכתובת לא חוקית, קיבלת שגיאה שהמייל לא קיים.

  אתה שולח מייל לשגיאה שאתה מחוץ למשרד. (הרבה פעמים שגיאות יוצאות מכתובות שלא קיימות).

  אתה שוב מקבל שגיאה שלא קיים.

  אתה שוב שולח שאתה מחוץ למשרד...

  וזה ממשיך בלופ אין סופי.

  לכן לא מאפשרים זאת אלה רק פעם אחת לכל שולח.


  lipaz@yazamco.co.il, נא לשנן כתובת זו למקרים קשים :)
  • סומן כתשובה על-ידי Meir Pinto יום שני 28 מרץ 2011 08:22
  יום רביעי 16 מרץ 2011 13:48
 • שלום.

  זה מה שנקרא BY DESIGN, והסידור הזה הגיוני.

  אם מישהו שולח לך 10 הודעות, מספיק להחזיר לו פעם אחת תשובה שאתה לא נמצא, וזו כבר בעיה שלו אם הוא מתייחס לזה או לא.

   

  אם זה לא מתאים לך, אז אתה יכול לעשות RULE שיחזיר תשובה אוטומטית עם או בלי קשר ל OUT OF OFFICE, אבל זה לא מומלץ.

   

  יזהר

   


  Yizhar Hurwitz http://yizhar.mvps.org
  • סומן כתשובה על-ידי Meir Pinto יום שני 28 מרץ 2011 08:22
  יום רביעי 16 מרץ 2011 22:44
 • שלום,

  תודה על התגובות יזהר איך עושים את ה-rule הנ"ל ומדוע זה לא מומלץ

  יום חמישי 17 מרץ 2011 06:50
 • שלום.

  בתיבה שבה אתה מגדור OUT OF OFFICE, יש אפשרות להגדיר RULE שיופעל באותו זמן שאתה מחוץ למשרד.

  שים לב שבמקרה כזה השולח יקבל בפעם הראשונה שתי תגובות (אחת ממנגנון OUT OF OFFICE והשניה מה RULE), ובפעמים הבאות יקבל רק תגובה אחת מה RULE,

  עד לפעם הבאה שבה אתה מפעיל מחדש את OUT OF OFFICE .

  אם אתה מגדיר RULE אז כדאי שתשים לב לאופציות ולתנאים שם - למשל אתה יכול להגדיר שהוא יופעל רק אם אתה נמצא בשדה TO אבל לא אם אתה ב CC .

   

  זה לא מומלץ מהסיבות הבאות:

  1. כי לא צריך את זה, אלא במקרים מיוחדים שבהם רוצים לבצע פעולה אוטומטית כמו הפנייה למישהו אחר בזמן שאתה לא נמצא,

  או אם מתעקשים להחזיר תגובה על כל הודעה נכנסת ולא רק על הראשונה.

  2. כי זה מטריד את מי ששולח אליך הודעות - למשל אם מישהו שולח לך 10 הודעות בנושא מסויים, הוא יקבל 10 תגובות שבהן כתוב שאתה מחוץ למשרד.

  3. כי אם אתה מקבל הרבה הודעות אז זה גורם לעומס מסויים. אמנם בדרך כלל זה זניח לגמרי, אבל אם מדובר בכמויות אז זה עלול להשפיע.

  4. כי אם אתה מקבל דואר מקבוצות שונות כגון google groups, ההודעות האלו עלולות להגיע לכלל הקבוצה ולהטריד את שאר החברים,

  או לחילופין לגרום לביטול המנוי שלך במקרים מסויימים.

  לעומת זאת הודעות OUT OF OFFICE אוטומטיות (המנגנון הרגיל ולא ה RULE) כוללות סימון מיוחד שמאפשר למערכות של קבוצות דואר לזהות אותן ולהפריד בינן לבין דואר רגיל.

   

  למרות מה שכתבתי - אמנם באופן כללי זה לא מומלץ אבל בהחלט ייתכן שלך זה מתאים וטוב.

  אז תגדיר מה שנראה לך רק תשים לב לאפשרויות השונות למשל תגדיר שה RULE יופעל רק אם הכתובת הספיציפית שלך מופיעה בשדה TO .

   

  יזהר

   


  Yizhar Hurwitz http://yizhar.mvps.org
  • סומן כתשובה על-ידי Meir Pinto יום שני 28 מרץ 2011 08:22
  יום שישי 18 מרץ 2011 13:51
 •  

  היי,

  אשמח אם תוכל/י לעדכן אותנו בסטטוס השאלה שלך.

  במידה וקיבלת תשובה מתאימה לשאלתך, יש לסמן את התשובה המתאימה ע"י לחיצה על "סמן כתשובה" ליד סימון ה V הירוק

  אם לא קיבלת תשובה, מומלץ לספק פרטים נוספים אודות הבעיה, פרטי לוג, צילומי מסך וכו'

  על מנת להעלות תמונה לפורום ניתן להעזר במדריך להעלאת תמונה.


  אם תגובתי פתרה את בעייתך - לחץ/י, על "סמן כתשובה" ליד סימן ה V הירוק.

  על מנת להעלות תמונה לפורום ניתן להעזר במדריך להעלאת תמונה
  מיקרוסופט מציעה שירות זה ללא תשלום, למטרת סיוע למשתמשים והעשרת הידע הקשור בטכנולוגיות ובמוצרים של Microsoft. תוכן זה מתפרסם כפי שהוא והוא אינו מעיד על כל אחריות מצד מיקרוסופט.
  יום שלישי 22 מרץ 2011 08:19
 • שלום,

  זה הציורה העבודה ברגה ששיולחים למשתמשי בתיוך הערגיון מבחיוץ והוא הפאלי את הOUT OF OFFICE אותו משתמשי שישלך לא הודע הוא מקבל הודעה חד פעמתי שהוא לא נמצעה או טסה וכ"ל

  לא נתן לאקיוף את זה,

   לא מיומלץ לעבודה בציורה להגדר RULE.

  בהצלחה


  אם תגובתי פתרה את בעייתך - לחץ על "סמן כתשובה" ליד סימן ה V הירוק. Yaniv Totshvili http://www.yshvili.com http://itportal.co.il blog: http://blogs.microsoft.co.il/blogs/yanivlea
  • סומן כתשובה על-ידי Meir Pinto יום שני 28 מרץ 2011 08:22
  יום שלישי 22 מרץ 2011 20:48
  מנחה דיון