locked
מדיה סנטר לא פועל כהלכה !!! RRS feed

 • שאלה

 • פרטים:
  א. מערכת ההפעלה היא windows 7 pro בעיברית
  ב. יש לי כרטיס טלויזיה USB .
  ג. לכרטיס מחובר ממיר הכבלים של HOT .
  ד. לאחר סריקת ערוצים אנלוגית ודיגטלית לא נמצא אף
     ערוץ !!!
  ה. כאשר בחרתי באשף ההגדרות של המדיה סנטר באפשרות ממיר
     אינטראקטיבי (שאין לי אותו) ומשם באופציה OOMPZITE
     VIDEO אני רואה בחלון קטן את שידורי הטלויזיה . אבל
     כאשר אני לוחץ הבא הוא אומר לי שלא נמצא השלט  
     האינפרא אדום של המכשיר ולא נותן לי להמשיך.

  *** ללא חיבור לממיר אני קולט את שידורי הטלויזיה של
      ישראל ( ערוץ 1 , 2, 10 , 33, 99 ) .
  *** בחוברת המכשיר מסבירים כיצד לקלוט את השידורים 
      באמצעות מדיה  סנטר וממיר כבלים .
  *** תוכנה שהגיעה עם USB (באנגלית) קולטת את כל הערוצים
      ללא בעיה.

  תודה
  יוסי
  052-3413276
  yosibarz@netvision.net.il

  יום שני 08 אוגוסט 2011 07:29

תשובות