none
SQL Random String using CLR RRS feed

 • דיון כללי

 • העלתי פונקציה קטנה של CLR למי שצריך לייצר שרשרת רנדומלית של תווים:

  http://ariely.info/Blog/tabid/83/EntryId/134/SQL-Random-String-using-CLR.aspx

  הפונקציה מקבלת 2 פרמטרים, הראשון אורך מקסימלי של השרשרת המיוצרת, הפרמטר השני 1 אם רוצים אורך קבוע או 0 אם רוצים שם האורך יהיה רנדומלי. אפשר לשפר את הפונקציה אבל עדין היא תיתן לכם סדרי גודל של מהירות ביחס לעבודה עם דוגמאות שהוצגו כאן בפורום.

  חשוב לציין: הפונקציה מחזירה רק תווים באנגלית או מספרים או אותיות בעברית. ניתן לשנות את החלק הזה בחלק של הקוד הבא:

  switch (_RandomGroup.Next(1, 5))

  אם רוצים לקבל את כל התווים האפשריים אז צריך להוריד את החלק הזה ומקבלים פונקציה אפילו יותר מהירה.

  אני מקווה שזה עוזר למישהו,

  אני נעזר בפונקציה כבר הרבה מאוד זמן על מנת להכניס כמויות גדולות של נתונים בטבלאות לצרכי בדיקות למשל. זה מאוד נוח.


  [Personal Site] [Blog] [Facebook]signature

  יום שני 25 נובמבר 2013 17:07
  מנחה דיון