locked
כתיבה מימין לשמאל באאוטלוק 2010 RRS feed

 • שאלה

 • בעת כתיבת הודעה חדשה באאוטלוק 2010, הסמן נעמד בעמדת אנגלית. איך גורמים לו לברירת מחדל בעברית?
  יום רביעי 15 ספטמבר 2010 11:31

תשובות

 • מיקי תודה.

  לצערי לא קיבלתי התראה על תשובתך ורק היום ראיתי אותה. בינתיים נעזרתי באנשי התמיכה של מיקרוסופט. הבעיה, מסתבר, היתה שקובץ NormalEmail לא התעדכן כאשר עדכנת את אפשרויות אאוטלוק. כדי לפתור את הבעיה תיקנתי את ברירת המחדל בקובץ זה.

  • סומן כתשובה על-ידי קובי אדלר יום ראשון 02 ינואר 2011 12:29
  יום שני 27 ספטמבר 2010 10:41

כל התגובות


 • גש לתפריט 'קובץ' > 'אפשרויות' > 'שפה' > באפשרויות 'שפת עריכה' > בחר ב'עברית' > 'קבע כברירת מחדל' > 'אישור'.


  אם תגובתי עזרה לחץ/י, נא, על הכיתוב הכחול:  סמן כתשובה.

  מיכאל (מיקי) אבידן
  מנחה דיון בפורומי 'אופיס' של 'מיקרוסופט' ומנהל פורום 'אופיס' ב'תפוז
  '.
  Microsoft" Most Valuable Professional (MVP)"

  יום רביעי 15 ספטמבר 2010 12:03
 • מיקי תודה.

  לצערי לא קיבלתי התראה על תשובתך ורק היום ראיתי אותה. בינתיים נעזרתי באנשי התמיכה של מיקרוסופט. הבעיה, מסתבר, היתה שקובץ NormalEmail לא התעדכן כאשר עדכנת את אפשרויות אאוטלוק. כדי לפתור את הבעיה תיקנתי את ברירת המחדל בקובץ זה.

  • סומן כתשובה על-ידי קובי אדלר יום ראשון 02 ינואר 2011 12:29
  יום שני 27 ספטמבר 2010 10:41