none
widows sbs 2003 RRS feed

  • שאלה

  • יש לי שרת שכאשר מחברים אליו USB הוא קופא לגמרי וכל התחנות מתנתקות ולא מצליחות להתחבר אליו שוב

    אציין שכבר הוחלף לוח עקב הבעיה הזאת ורציתי לברר מה הנוהל לגבי הסרה והתקנת דריברים של ה USB

    או אם זוהי תופעה ידועה ואם יש לה פיתרון

    בתודה יוסי

    יום ראשון 15 אפריל 2012 13:39

תשובות