locked
איך משחזרים מה היה מפתח המוצר של מוצר "אופיס 2013" אם לא שמרנו את האריזה? RRS feed

  • שאלה

  • המחשב עשה לנו שדרוגים ומאז נתקע לנו האופיס.

    כדי לשחרר הוא דורש מפתח מוצר. לצערנו לא שמרנו אותו.

    מי יודע איך אפשר לשחזר מה הוא היה?

    יום ראשון 11 פברואר 2018 08:36

כל התגובות