locked
התוכנה שנעלמה מרשימת ברירת המחדל RRS feed

 • שאלה

 •  שלום לכולם

  תוכנה מסוימת שהיתה מוגדרת כברירת מחדל נעלמה .אני מצליח לפתוח את הקווצים עי לחצן ימני ואז הוא מציע לי את התוכנה 

  אך לא במצב ברירת מחדל.

  נכנסתי לתוכניות> תוכניות ברירת מחדל>הגדר תוכניות ברירת מחדל>קבע את תוכניות ברירת המחדל שלך

  נפתחת שם רשימה של כל התוכנות במחשב אך תוכנה זאת לא מופיעה על אף שהיא קיימת ועובדת

  תודה על עזרתכם

  יום ראשון 12 יולי 2015 18:50