none
שלחתי "נדחה" להודעות זימון RRS feed

  • שאלה

  • כתוצאה מכך הפגישות הוסרו מלוח שנה(את הודעות הנדחה לא מחקתי ) כיצד ניתן להחזיר פגישות אלו ?(בלי לבקש משאר המשתתפים שישלחו לי הזימונים ) . תודה רבה , עדית
    יום שישי 27 מאי 2011 18:09