none
DST RRS feed

  • שאלה

  • הי, יש לי DC windows 2003 שהתקנתי עליו SP2

    מאותו רגע כל המחשבים בדומיין משתנה להם הזמן ל GMT, כאשר אני משנה ידנית את הזמן לירושליים זה משתנה אחרי הריסטרט השני,

    כל המחשבים מעודכנים עם כל העדכונים של microsoft

     

    יום שני 06 ספטמבר 2010 07:39

כל התגובות