locked
קובץ אקסל שנפתח ונעול בפני עריכה ורשום שם משתמש שכבר לא קיים במערכת RRS feed

 • שאלה

 • יש לי קבצים בשרת SBS2011

  שכאשר קובץ כל שהוא לרוב אקסל נפתח ע"י 2 משתמשים במקביל השני שפותח אותו מקבל הודעה הקובץ נעול בפני עריכה ע"י משתמש שבכלל לא פתח את הקובץ

  וזה מבלבל את המערכת כי מתחילים טלפונים בחברה על מנת למצוא מי באמת פתח את הקובץ שיסגור אותו

  אני אשמח לתגובה 

  בכבו רב

  אייל כהן


   

  האדם צריך להתבונן במי שמתחתיו ולא במי שמעליו על מנת להיות מאושר במה שיש לו


  יום שלישי 20 דצמבר 2016 21:51