locked
התקנה נכשלת בשדרוג של win 8 RRS feed

 • שאלה

 • מנסה להתקין את השדרוג של win 8

  במהלך ההתקנה נדרשתי להסיר 3 תוכנות - והסרתי

  ההתקנה נמשכה עד ל 90% ומודיעה על ההתקנה נכשלה.

  ניסיתי לאחר כיבוי מחשב והדלקה עוד כמה פעמים להתחיל מהתחלה 

  וזו התוצאה

  מה עלי לעשות?

  יום ראשון 30 יוני 2013 12:41