locked
office 2010 - מפתח מוצר RRS feed

 • שאלה

 • לפני כ- 4.5 שנים התקנתי באופן מקוון (מאתר microsoft) את גרסת הניסיון של office 2010 .

  לפני תום תקופת הניסיון רכשתי מ- microsoft (באופן מקוון) את המוצר וקיבלתי בדואר דיסק לשיחזור בלא מפתח מוצר.

  ב- 27.8.15 נאלצתי לבצע התקנה מחדש מהדיסק והזנתי את מפתח המוצר שקיבלתי בשעתו במייל. לא זכור לי אם מפתח זה התקבל לאחר התקנת גרסת הניסיון או עם רכישת המוצר.

  הבעייה : גם לאחר ההתקנה מהדיסק המוצר מופיע במחשב שלי כמוצר בניסיון.

  שאלה: מה עלי לעשות כדי ש- microsoft תגדיר אצלה את המוצר כנרכש?

  תודה, דויד

  יום שישי 28 אוגוסט 2015 06:30