locked
קניתי אופיס 2016 RRS feed

  • שאלה

  • הכנסתי את המפתח רישיון שקניתי, ועדיין אני מקבלת את ההודעה- נדרשת הפעלה, ובהמשך כתוב ש"מוצר זה איננו מורשה". איך מאקטבים את הרישיון?
    יום שלישי 03 דצמבר 2019 21:35

תשובות