none
עזרה בסקריפט RRS feed

 • שאלה

 • אני מחפש לכתוב סקריפט ב pwershell  או VBS או מה שתרצו שיעבוד על WINDOWS . 
  המטרה היא להעתיק קובץ מסויים כך שיהיה עותק שלו בכל תיקייה בהיררכיית תיקיות מסויימת (נגיד תחת c:\folder ) כך שבכל תת תיקייה יהיה עותק, אם כבר קיים עותק לא משנה לי שידרוס אותו או שידלג 
  משום מה אני מסתבך עם POWERSHELL בניסיון 
  אשמח לכל סיוע בנושא
  תודה
  יום שישי 12 דצמבר 2014 14:43

תשובות

 • להלן סקריפט שיעתיק כל קובץ שתגדיר לכל תתי התיקיות. במידה והקובץ כבר קיים בתתי התיקיות הוא יידרס.

  עלייך להגדיר בשורה 2 את תיקיית השורש ובשורה 3 את הקובץ להעתקה:

  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")  
  set root=fso.getFolder("d:\test")  
  fname="d:\test\test.txt"  
  call folderlist(root)  
  sub folderlist(grp)  
  target=grp.path & "\"  
  fso.copyFile fname,target,true  
  for each fldr in grp.subFolders  
  set nf=fso.GetFolder(fldr.path)  
  call folderlist(nf)  
  set nf=nothing  
  next  
  end sub 


  Please take a moment to Vote as Helpful and/or Mark as Answer where applicable. Thanks.

  • סומן כתשובה על-ידי almosthappy שבת 13 דצמבר 2014 20:38
  שבת 13 דצמבר 2014 15:10

כל התגובות