locked
אך ניתן לחסום מיוזר בודד לבצע Login למחשב אחר ברשת ? RRS feed

 • שאלה

 • שלום,

  מדובר על סביבת דומיין עם שרת Server 2008 R2 ׁשהוא הדומיין קונטרולר.

  אני מעוניין בשני דברים:

  1.שלמחשב ספציפי יהיהיניתן לבצע Login  מיוזר אחד ספיצפי.

  2.שליוזר ספיצפי ייחסם להיכנס לשאר התחנות ברשת מלבד תחנה אחת שתוגדר  לו מראש.

  תודה.

  יום שני 11 מאי 2015 11:25