locked
הקמת שרת לרשת VPN RRS feed

  • שאלה

  • שלום

    אני מעונין להקים רשת וירטואלית פרטית בין 2 מחשבים שאף אחד מהם אינו שרת. האם זה אפשרי?

    אם כן, איך אני מגדיר מחשב אחד כמחשב שרת? מה שמצאתי בווינדוס זה הקמת חייגן כקליינט ולא מצאתי איך אני מקים רשת כשרת.

    תודה

    יום שלישי 22 אפריל 2014 12:40

כל התגובות