none
שיתוף תיקיות RRS feed

 • שאלה

 • יש לי שרת SBS2011 בתיבת דואר של אחד המשתמשים יש תחת תיבת INBOX מלא תיקיות ותת תיקיות.

  אם יש דרך לעשות שיתוף לחלק מהתיקיות והתתי תיקיות מבלי לעבור אחד אחד.

  כרגע לאחר שעשיתי את כול השיתופים הראשונים של התיבה הכללית ותיבת ה-INBOX , אני צריך לעבור מספר תיבות והרבה תתי תיבות מתחתם כדי לשתפם.

  האם יש דרך , תוכנה צד ג , פקודות שאני יכול לבצע שיאפשר ע"י פקודת שיתוף לתיקיה עצמה והיא תשתף גם את תתי התיקיות שמתחתיה.

  מה שכרגע לא ניתן , ואני צריך לעבור אחד אחד ויש שם עשרות תת תיקיות

  יום שישי 06 דצמבר 2013 19:20

תשובות

 • שלום.

  לגבי תוכנה צד שלישי - אני לא מכיר משהו ספיציפי אבל שווה לבדוק באתרים כמו:

  www.slipstick.com

  יחד עם זה אני ממליץ לך לשקול לשנות את שיטת העבודה - אם מדובר בתוכן שאמור להיות משותף, אז ליצור תיבת דואר נפרדת שתהיה משותפת לאותם אנשים ולהעביר אליה את התיקיות הרצויות.

  להת

  יזהר


  Yizhar Hurwitz http://yizhar.mvps.org

  • הוצע כתשובה על-ידי Eran Sharvit שבת 07 דצמבר 2013 16:13
  • סומן כתשובה על-ידי Eran Sharvit יום ראשון 08 דצמבר 2013 13:52
  יום שישי 06 דצמבר 2013 21:34
 • שלום רב,

  אתה יכול לעבוד עם Powershell:

  http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd298062(v=exchg.150).aspx

  אבל לדעתי כדאי לבחון את הפתרון שבחרתם בשנית.

  בהצלחה


  Best Regards, Yuval Sinay, Shadowall Group CTO http://www.shadowall.net , Blog: http://blogs.microsoft.co.il/blogs/yuval14

  • הוצע כתשובה על-ידי Eran Sharvit שבת 07 דצמבר 2013 16:13
  • סומן כתשובה על-ידי Eran Sharvit יום ראשון 08 דצמבר 2013 13:51
  יום שישי 06 דצמבר 2013 22:44

כל התגובות

 • שלום.

  לגבי תוכנה צד שלישי - אני לא מכיר משהו ספיציפי אבל שווה לבדוק באתרים כמו:

  www.slipstick.com

  יחד עם זה אני ממליץ לך לשקול לשנות את שיטת העבודה - אם מדובר בתוכן שאמור להיות משותף, אז ליצור תיבת דואר נפרדת שתהיה משותפת לאותם אנשים ולהעביר אליה את התיקיות הרצויות.

  להת

  יזהר


  Yizhar Hurwitz http://yizhar.mvps.org

  • הוצע כתשובה על-ידי Eran Sharvit שבת 07 דצמבר 2013 16:13
  • סומן כתשובה על-ידי Eran Sharvit יום ראשון 08 דצמבר 2013 13:52
  יום שישי 06 דצמבר 2013 21:34
 • שלום רב,

  אתה יכול לעבוד עם Powershell:

  http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd298062(v=exchg.150).aspx

  אבל לדעתי כדאי לבחון את הפתרון שבחרתם בשנית.

  בהצלחה


  Best Regards, Yuval Sinay, Shadowall Group CTO http://www.shadowall.net , Blog: http://blogs.microsoft.co.il/blogs/yuval14

  • הוצע כתשובה על-ידי Eran Sharvit שבת 07 דצמבר 2013 16:13
  • סומן כתשובה על-ידי Eran Sharvit יום ראשון 08 דצמבר 2013 13:51
  יום שישי 06 דצמבר 2013 22:44