none
פתיחת איש קשר במקום שהיה צריך להיפתח ארוע RRS feed

  • שאלה

  • שלום לכולם, יש לנו תופעה שכשנכנסים לכרטיס של איש קשר ופותחים עליו אירוע חדש נפתח חלון של איש קשר חדש במקום חלון של אירוע חדש.

    יום חמישי 10 ספטמבר 2015 07:40

כל התגובות