locked
לא מצליח לראות את האייקונים על שולחן העבודה. משום מה הם נעלמו. RRS feed

  • שאלה

  • אני לא מצליח לראות את האייקונים על שולחן העבודה. משום מה הם נעלמו.

    מחשב חדש לחלוטין. בהתחלה הכל היה בסדר אבל בוקר אחד הם נעלמו.

    איך ניתן לתקן הדבר ?

    יום חמישי 31 ינואר 2013 22:33