none
מה היא התיקיה sysvol and globle catalog RRS feed

 • שאלה

 • שלום

  אשמח לדעת מה השימוש של שני המושגים הבאים :

  הבנתי שsysvol  מכיל את כל הGPO ?

  וGC מכיל את כל היוזרים והקבוצות של האקטיב דירקטורי 

  אשמח אם תעשו לי סדר 

  יום רביעי 17 יולי 2013 18:17

תשובות

 • *תיקיית ה-Sysvol מכילה את קבצי ה-Group policies (קבצי INF, קבצי ADM וכו’) ואת הסקריפטים. התיקייה משוכפלת לשאר שרתי ה-DC דרך File Replication Service או דרך DFS Replication.

  Global Catalog בקיצור GC :

  DC  הוא המאגר לכל המידע בנוגע לדומיין שלנו.

  מיקומו של ה GC הוא ב domain controller ,הוא יכול להכיל אינפורמציה על הDC שבו הוא נמצא ובנוסף מידע על כל הדומיינים הנוספים שנמצאים באותו יער.

  אז לדוגמא אם יש לך חברה ששם הdomain שלה הוא: company.com וישנם subdomains בשמות:

  Company1.com   ו-  company2.com  האינפורמציה על ה subdomains או דומיינים נוספים שנמצאים באותו היער חייבים גם הם להירשם בGC  על מנת שהDC  יוכל לתחזק את עצמו ולקבל מידע משאר הדומיינים.

  רפליקציה נורמלית מבטיחה שכל האינפורמציה של ה AD  זמינה ביער.

  ה GC אוגר פרטים רבים שיעזרו לך ליצור שאילתות חיפוש שיקלו עלייך את החיפוש ברחבי ה Forest.

  הוא אוגר Attributes  שונים, מידע על המיקום ב AD ועוד...

  שים לב, בעת התקנת ה DC הראשון אתה מחוייב להתקין GC אבל לאחר התקנת שאר ה DC בארגון האופציה היא רשות שכמובן יש לסמנה.

  דרך אגב, תמיד ניתן לערוך ולקבוע איזה Attributes יתרפלקו ל GC (בברירת מחדל יש Attributes דיפולטיביים שמוגדרים להתרפלק לכל אובייקט)

  בהצלחה


  אם תגובתי תרמה לפתרון בעייתך - לחץ על "סמן כתשובה" ליד סימן ה V הירוק שמשמאלך. תודה  • סומן כתשובה על-ידי Hnaderson יום חמישי 18 יולי 2013 08:28
  • נערך על-ידי Omri Zachay יום שלישי 23 יולי 2013 10:49 הכגהגכ
  יום רביעי 17 יולי 2013 19:49
 • הי,

  בקצרה:

  Sysvol

  תיקיה שנוצרת בזמן התקנת והגדרת Domain Controller, התיקיה מוגדרת כתיקיה משותפת עם הרשאות מסוימות ומכילה העתק אשר מעודכן בכל DC. בכל שינוי שנעשה בתיקיה רכיב ה-FRS מבצע עדכון אל שאר ה-DC's. התיקיה מכילה נתונים כגון:

  Netlogon - אשר מכילה מדיניות ופוליסי וכן קובצי סקריפט של פוליסי שהוגדרו.

  GPO - הגדרות ותבניות של Group Policy.

  Global Catalog

  מאגר נתונים שמוגדר על DC (צריך להגדיר אינו מוגדר אוטומטי) אשר מכיל נתונים של כל האובייקטים ב-Schema, נתונים אלה ניתנים לחיפוש מכל מערכת המאושרת לבצע שאילתה.

  אלי.


  Email:eshlomo9@hotmail.com Twitter:https://twitter.com/EliShlomo1

  • סומן כתשובה על-ידי Hnaderson יום חמישי 18 יולי 2013 08:29
  יום רביעי 17 יולי 2013 20:05

כל התגובות

 • *תיקיית ה-Sysvol מכילה את קבצי ה-Group policies (קבצי INF, קבצי ADM וכו’) ואת הסקריפטים. התיקייה משוכפלת לשאר שרתי ה-DC דרך File Replication Service או דרך DFS Replication.

  Global Catalog בקיצור GC :

  DC  הוא המאגר לכל המידע בנוגע לדומיין שלנו.

  מיקומו של ה GC הוא ב domain controller ,הוא יכול להכיל אינפורמציה על הDC שבו הוא נמצא ובנוסף מידע על כל הדומיינים הנוספים שנמצאים באותו יער.

  אז לדוגמא אם יש לך חברה ששם הdomain שלה הוא: company.com וישנם subdomains בשמות:

  Company1.com   ו-  company2.com  האינפורמציה על ה subdomains או דומיינים נוספים שנמצאים באותו היער חייבים גם הם להירשם בGC  על מנת שהDC  יוכל לתחזק את עצמו ולקבל מידע משאר הדומיינים.

  רפליקציה נורמלית מבטיחה שכל האינפורמציה של ה AD  זמינה ביער.

  ה GC אוגר פרטים רבים שיעזרו לך ליצור שאילתות חיפוש שיקלו עלייך את החיפוש ברחבי ה Forest.

  הוא אוגר Attributes  שונים, מידע על המיקום ב AD ועוד...

  שים לב, בעת התקנת ה DC הראשון אתה מחוייב להתקין GC אבל לאחר התקנת שאר ה DC בארגון האופציה היא רשות שכמובן יש לסמנה.

  דרך אגב, תמיד ניתן לערוך ולקבוע איזה Attributes יתרפלקו ל GC (בברירת מחדל יש Attributes דיפולטיביים שמוגדרים להתרפלק לכל אובייקט)

  בהצלחה


  אם תגובתי תרמה לפתרון בעייתך - לחץ על "סמן כתשובה" ליד סימן ה V הירוק שמשמאלך. תודה  • סומן כתשובה על-ידי Hnaderson יום חמישי 18 יולי 2013 08:28
  • נערך על-ידי Omri Zachay יום שלישי 23 יולי 2013 10:49 הכגהגכ
  יום רביעי 17 יולי 2013 19:49
 • הי,

  בקצרה:

  Sysvol

  תיקיה שנוצרת בזמן התקנת והגדרת Domain Controller, התיקיה מוגדרת כתיקיה משותפת עם הרשאות מסוימות ומכילה העתק אשר מעודכן בכל DC. בכל שינוי שנעשה בתיקיה רכיב ה-FRS מבצע עדכון אל שאר ה-DC's. התיקיה מכילה נתונים כגון:

  Netlogon - אשר מכילה מדיניות ופוליסי וכן קובצי סקריפט של פוליסי שהוגדרו.

  GPO - הגדרות ותבניות של Group Policy.

  Global Catalog

  מאגר נתונים שמוגדר על DC (צריך להגדיר אינו מוגדר אוטומטי) אשר מכיל נתונים של כל האובייקטים ב-Schema, נתונים אלה ניתנים לחיפוש מכל מערכת המאושרת לבצע שאילתה.

  אלי.


  Email:eshlomo9@hotmail.com Twitter:https://twitter.com/EliShlomo1

  • סומן כתשובה על-ידי Hnaderson יום חמישי 18 יולי 2013 08:29
  יום רביעי 17 יולי 2013 20:05