none
Upload Data To AWS RDS for SQL Server vs Upload To SQL Azure RRS feed

  • דיון כללי

  • לאחרונה עשיתי מספר רב של נסיונות העלאות נתונים לבסיסי הנתונים ב Azure וב AWS.הכנתי קבצי BCP מאד גדולים על טבלאות גדולות, יצרתי בסיסי נתונים באיזור אירלנד (AWS) וב west Eur ב AZURE שגם הוא יושב באירלנד והתחלתי להעלות.

    המסקנות הן כי  ב 3 הפעמים הראשונות העלאת הנתונים ל AZURE הייתה יותר מהירה וזה נע בסביבות 5000 rows per second ואילו ב AWS זה התחיל מ 4000 ועלה. לאחר 3 הרצות במשך מספר ימים ביצעתי 3 העלאות ביום ובכולם בשני מסדי הנתונים זה נע סביבות 5000. – כלומר בסך הכל המערכות והקווים זהים ואין עדיפות לכאן או לכאן.

    ניסיתי להגדיל את החומרה ב AWS אולם זה לא השפיע על התוצאות. ב Azure אי אפשר לשנות את החומרה.

    יום ראשון 06 ינואר 2013 14:55